TARIEVEN

Ata advocatuur verleent rechtsbijstand op gesubsidieerde basis. Indien uw inkomen zich onder een bepaalde grens bevindt, dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Wij zullen in dat geval een toevoeging voor u aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. Voor details hierover verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteert Ata advocatuur, afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak, een uurtarief van € 125,- per uur exclusief 6 % kantoorkosten en 21 % BTW.

Naast het uurtarief worden ook eventueel bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals griffierechten, overige verschotten, kosten voor inschakelen van experts etc.