Tarieven

Ata advocatuur verleent rechtsbijstand op gesubsidieerde basis. Indien uw inkomen zich onder een bepaalde grens bevindt, dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Wij zullen in dat geval een toevoeging voor u aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. Voor details hierover verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteert Ata advocatuur, afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak een uurtarief.

Naast het uurtarief worden ook eventueel bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals griffierechten, overige verschotten, kosten voor inschakelen van experts etc.