Aansprakelijkheidsrecht

Personen- en familierecht

Bij personen- en familierecht kunt u denken aan:

  • echtscheidingsprocedures
  • echtscheidingsbemiddeling
  • beëindiging van samenlevingscontracten
  • alimentatieprocedures
  • boedelscheiding
  • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • ouderlijk gezag/voogdij over minderjarigen
  • ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing
  • omgangsregelingen 
Arbeidsrecht
Bestuursrecht 
Erfrecht 
Handels- en ondernemingsrecht 
Huurrecht 
Personen- en familierecht 
Strafrecht 
Vreemdelingenrecht