Aansprakelijkheidsrecht Vreemdelingenrecht

Indien uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of visum is afgewezen en u wilt bezwaar of beroep tegen deze afwijzing van de IND indienen;

  • u uw partner en of kinderen uit het buitenland naar Nederland wilt laten komen en u advies wilt;
  • u in Nederland wilt werken en u een tewerkstellingsvergunning nodig heeft;
  • u een verblijfsvergunning heeft en u deze wilt verlengen;
  • u niet meer aan het doel voor uw verblijfsvergunning voldoet (uw relatie is verbroken of uw studie is geëindigd) en u wenst een andere verblijfsvergunning aan te vragen;

u de Nederlandse nationaliteit wenst aan te vragen en/of uw aanvraag naturalisatie is afgewezen.

Arbeidsrecht
Bestuursrecht 
Erfrecht 
Handels- en ondernemingsrecht 
Huurrecht 
Personen- en familierecht 
Strafrecht 
Vreemdelingenrecht