Aansprakelijkheidsrecht

Erfrecht

Dit rechtsgebied omvat alle aspecten die te maken hebben met erfrecht, waaronder testamenten en nalatenschappen, het al dan niet verwerpen van een nalatenschap, en de verdeling van een nalatenschap.

Arbeidsrecht
Bestuursrecht 
Erfrecht 
Handels- en ondernemingsrecht 
Huurrecht 
Personen- en familierecht 
Strafrecht 
Vreemdelingenrecht